Cổ điển tiếng Anh là gì?

Cổ điển tiếng Anh là gì? Cổ điển trong tiếng Anh được gọi là “classic”, phiên âm là /ˈklæsɪk/.

Cổ điển là một thuật ngữ mô tả những thứ có xuất xứ từ quá khứ và được coi là mang tính tiêu biểu hoặc có giá trị kéo dài qua thời gian. Nó thường ám chỉ sự ổn định, tính chất trường tồn và ảnh hưởng sâu sắc của các tác phẩm, phong cách, hoặc ý tưởng trong các lĩnh vực như nghệ thuật, văn hóa, khoa học, và xã hội.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “cổ điển” và nghĩa tiếng Việt

 • Vintage – Cổ điển
 • Timeless – Vượt thời gian
 • Antique – Cổ vật
 • Traditional – Truyền thống
 • Iconic – Biểu tượng
 • Enduring – Kéo dài, bền vững
 • Legacy – Di sản
 • Old-fashioned – Cổ điển
 • Renaissance – Phục hưng
 • Historical – Lịch sử
 • Resilient – Kiên cường, bền bỉ

Các mẫu câu có từ “classic” với nghĩa là “cổ điển” và dịch sang tiếng Việt

 • The little black dress is a true classic in the fashion world. (Chiếc váy đen cổ điển luôn là một biểu tượng trong thế giới thời trang.)
 • Listening to classic rock music takes me back to a different era. (Nghe nhạc rock cổ điển khiến tôi trở về thời kỳ khác.)
 • The film’s plot follows the classic hero’s journey, filled with challenges and triumphs. (Cốt truyện của bộ phim tuân theo hành trình anh hùng cổ điển, đầy những thách thức và chiến thắng.)
 • The Eiffel Tower is a classic example of architectural brilliance. (Tháp Eiffel là một ví dụ cổ điển về tài hoa kiến trúc.)
 • Her elegant attire had a classic charm that never goes out of style. (Trang phục thanh lịch của cô ấy mang vẻ quyến rũ cổ điển không bao giờ lỗi mốt.)
 • Shakespeare’s plays are considered classics of English literature. (Những vở kịch của Shakespeare được coi là những tác phẩm cổ điển trong văn học Anh.)
 • The classic design of the car evokes a sense of nostalgia for the past. (Thiết kế cổ điển của chiếc xe gợi lên một cảm giác hoài niệm về quá khứ.)
 • A classic novel like “Pride and Prejudice” continues to captivate readers across generations. (Một cuốn tiểu thuyết cổ điển như “Tự Kiêu và Định Kiến” vẫn tiếp tục quyến rũ độc giả qua các thế hệ.)
 • The classic painting hangs proudly in the museum, admired by art enthusiasts. (Bức tranh cổ điển treo tự hào trong bảo tàng, được người yêu nghệ thuật ngưỡng mộ.)
 • The classic approach to problem-solving involves careful analysis and well-established techniques. (Phương pháp cổ điển trong giải quyết vấn đề bao gồm phân tích cẩn thận và kỹ thuật đã được thiết lập.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn