Tin Tức

 • Top các công ty xây dựng nhà phố uy tín ở Sài Gòn

  Top các công ty xây dựng nhà phố uy tín ở Sài Gòn

  Với nhu cầu xây dựng nhà phố trong thời gian gần đây đang ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết tại TP Hồ Chí Minh cũng như tại một số tỉnh...

 • Phào chỉ tiếng Anh là gì?

  Phào chỉ tiếng Anh là gì?

  Phào chỉ tiếng Anh là gì? Phào chỉ trong tiếng Anh được gọi là “Moulding” /ˈmoʊldɪŋ/ hoặc “Molding” /ˈmoʊldɪŋ/. Phào chỉ là một loại chi tiết trang trí được sử dụng trong kiến trúc...

 • Mặt tiền tiếng Anh là gì?

  Mặt tiền tiếng Anh là gì?

  Mặt tiền tiếng Anh là gì? Mặt tiền trong tiếng Anh được gọi là “facade”, phiên âm là /fəˈsɑːd/. Mặt tiền là phần phía trước của một tòa nhà hoặc cấu trúc, thường là...

 • Tầng lửng tiếng Anh là gì?

  Tầng lửng tiếng Anh là gì?

  Tầng lửng tiếng Anh là gì? Tầng lửng trong tiếng Anh được gọi là “mezzanine”, phiên âm là /ˌmez.əˈniːn/. Tầng lửng là một tầng trung gian nằm giữa hai tầng chính trong một tòa...

 • Đồng nhất tiếng Anh là gì?

  Đồng nhất tiếng Anh là gì?

  Đồng nhất tiếng Anh là gì? Đồng nhất trong tiếng Anh được gọi là “uniformity”, phiên âm là /juː.nɪˈfɔːr.mə.ti/. Đồng nhất là tình trạng hoặc tính chất của việc giống nhau, tương tự hoặc...

 • Cổ kính tiếng Anh là gì?

  Cổ kính tiếng Anh là gì?

  Cổ kính tiếng Anh là gì? Cổ kính trong tiếng Anh được gọi là “ancient”, phiên âm là /ˈeɪnʃənt/. Cổ kính là cụm từ dùng để chỉ những thứ có tuổi đời lâu đời,...

 • Khu đô thị tiếng Anh là gì?

  Khu đô thị tiếng Anh là gì?

  Khu đô thị tiếng Anh là gì? Khu đô thị trong tiếng Anh được gọi là “urban area”, phiên âm là /ˈɜːrbən ˈɛəriə/. Khu đô thị là một khu vực có mật độ dân...

 • Hình xoắn ốc tiếng Anh là gì?

  Hình xoắn ốc tiếng Anh là gì?

  Hình xoắn ốc tiếng Anh là gì? Hình xoắn ốc trong tiếng Anh được gọi là “spiral”, phiên âm là /ˈspaɪrəl/. Hình xoắn ốc là một loại hình dáng mà có dạng của một...

 • Phối cảnh tiếng Anh là gì?

  Phối cảnh tiếng Anh là gì?

  Phối cảnh tiếng Anh là gì? Phối cảnh trong tiếng Anh được gọi là “perspective”, phiên âm là /pərˈspɛktɪv/. Phối cảnh là quá trình sắp xếp các yếu tố hình ảnh khác nhau trong...

 • Hình trụ tiếng Anh là gì?

  Hình trụ tiếng Anh là gì?

  Hình trụ tiếng Anh là gì? Hình trụ trong tiếng Anh được gọi là “cylinder”, phiên âm là /ˈsɪlɪndər/. Hình trụ là một loại hình học ba chiều có hai đáy song song giống...

 • Cổ điển tiếng Anh là gì?

  Cổ điển tiếng Anh là gì?

  Cổ điển tiếng Anh là gì? Cổ điển trong tiếng Anh được gọi là “classic”, phiên âm là /ˈklæsɪk/. Cổ điển là một thuật ngữ mô tả những thứ có xuất xứ từ quá...

 • Nhà riêng tiếng Anh là gì?

  Nhà riêng tiếng Anh là gì?

  Nhà riêng tiếng Anh là gì? Nhà riêng trong tiếng Anh được gọi là “private house”, phiên âm là /ˈpraɪvət haʊs/. Nhà riêng là một loại ngôi nhà mà người sở hữu hoặc cư...

 • Ngôi nhà hạnh phúc tiếng Anh là gì?

  Ngôi nhà hạnh phúc tiếng Anh là gì?

  Ngôi nhà hạnh phúc tiếng Anh là gì? Ngôi nhà hạnh phúc trong tiếng Anh được gọi là “Full House”, phiên âm là /fʊl haʊs/. Ngôi nhà hạnh phúc là cụm từ dùng để...

 • Đắt tiền tiếng Anh là gì?

  Đắt tiền tiếng Anh là gì?

  Đắt tiền tiếng Anh là gì? Đắt tiền trong tiếng Anh được gọi là “expensive”, phiên âm là /ɪkˈspɛnsɪv/. Đắt tiền là một cụm từ dùng để miêu tả một vật phẩm, sản phẩm...

 • Nơi ở tiếng Anh là gì?

  Nơi ở tiếng Anh là gì?

  Nơi ở tiếng Anh là gì? Nơi ở trong tiếng Anh được gọi là “abode”, phiên âm là /əˈboʊd/. Nơi ở là địa điểm hoặc không gian mà một người hoặc một nhóm người...

 • Cư xá tiếng Anh là gì?

  Cư xá tiếng Anh là gì?

  Cư xá tiếng Anh là gì? Cư xá trong tiếng Anh được gọi là “housing project”, phiên âm là /ˈhaʊzɪŋ ˈprɒdʒekt/. Cư xá là một khu định cư hoặc khu dân cư lớn được...

 • Sang trọng tiếng Anh là gì?

  Sang trọng tiếng Anh là gì?

  Sang trọng tiếng Anh là gì? Sang trọng tiếng Anh được gọi là “luxurious”, phiên âm là /lʌɡˈʒʊə.ri.əs/. Sang trọng là từ ngữ dùng để miêu tả đặc điểm của một vật phẩm, không...

 • Ngắm cảnh tiếng Anh là gì?

  Ngắm cảnh tiếng Anh là gì?

  Ngắm cảnh tiếng Anh là gì? Ngắm cảnh trong tiếng Anh được gọi là “sightseeing”, phiên âm là /saɪtˈsiːɪŋ/. Ngắm cảnh là hoạt động tận hưởng và thưởng thức vẻ đẹp của một vùng...

 • Cái bay tiếng Anh là gì?

  Cái bay tiếng Anh là gì?

  Cái bay tiếng Anh là gì? Cái bay trong tiếng Anh được gọi là “Trowel”, phiên âm là /traʊəl/. Cái bay là một công cụ có thiết kế như một thanh dài với mặt...

 • Cổng tiếng Anh là gì?

  Cổng tiếng Anh là gì?

  Cổng tiếng Anh là gì? Cổng trong tiếng Anh được gọi là “Gate”, phiên âm là /ɡeɪt/. Cổng là một cấu trúc được xây dựng để tạo ra một điểm vào hoặc ra khỏi...

 • Khúc gỗ tiếng Anh là gì?

  Khúc gỗ tiếng Anh là gì?

  Khúc gỗ tiếng Anh là gì? Khúc gỗ trong tiếng Anh được gọi là “Log”, phiên âm là /lɔːɡ/. Khúc gỗ là mảnh gỗ nhỏ hoặc một phần của một cành cây hoặc thân...

 • Bãi cỏ tiếng Anh là gì?

  Bãi cỏ tiếng Anh là gì?

  Bãi cỏ tiếng Anh là gì? Bãi cỏ trong tiếng Anh được gọi là “lawn” /lɔːn/ hoặc “grassland” /ɡræs.lænd/. Bãi cỏ là một khu vực hoặc môi trường tự nhiên có đất phủ bởi...

 • Sân chơi tiếng Anh là gì?

  Sân chơi tiếng Anh là gì?

  Sân chơi tiếng Anh là gì? Sân chơi trong tiếng Anh được gọi là “playground”, phiên âm là /ˈpleɪˌɡraʊnd/. Sân chơi là một khu vực được thiết kế để trẻ em hoặc người chơi...

 • Làm vườn tiếng Anh là gì?

  Làm vườn tiếng Anh là gì?

  Làm vườn tiếng Anh là gì? Làm vườn trong tiếng Anh được gọi là “gardening”, phiên âm là /ˈɡɑːrdnɪŋ/. Làm vườn là một hoạt động liên quan đến việc chăm sóc và quản lý...

 • Cái rìu tiếng Anh là gì?

  Cái rìu tiếng Anh là gì?

  Cái rìu tiếng Anh là gì? Cái rìu trong tiếng Anh được gọi là “axe”, phiên âm là /æks/. Cái rìu là một công cụ làm việc được sử dụng để chặt, đốn hoặc...

 • Cây cảnh tiếng Anh là gì?

  Cây cảnh tiếng Anh là gì?

  Cây cảnh tiếng Anh là gì? Cây cảnh trong tiếng Anh được gọi là “ornamental plants”, phiên âm là /ˌɔːrnəˈmɛntəl plænts/. Cây cảnh là những loại cây được trồng và chăm sóc không chỉ...

 • Bình hoa tiếng Anh là gì?

  Bình hoa tiếng Anh là gì?

  Bình hoa tiếng Anh là gì? Bình hoa trong tiếng Anh được gọi là “flower vase”, phiên âm là /ˈflaʊər veɪs/. Bình hoa là một đồ vật thường được làm bằng các chất liệu...

 • Trồng cây tiếng Anh là gì?

  Trồng cây tiếng Anh là gì?

  Trồng cây tiếng Anh là gì? Trồng cây trong tiếng Anh được gọi là “planting trees”, phiên âm là /ˈplæntɪŋ triːz/. Trồng cây là quá trình đặt hạt giống hoặc cây con vào đất...

 • Hàng rào tiếng Anh là gì?

  Hàng rào tiếng Anh là gì?

  Hàng rào tiếng Anh là gì? Hàng rào trong tiếng Anh được gọi là “fence”, phiên âm là /fɛns/. Hàng rào là một cấu trúc hoặc vật liệu được dùng để ngăn cách, bao...

 • Mở khóa tiếng Anh là gì?

  Mở khóa tiếng Anh là gì?

  Mở khóa tiếng Anh là gì? Mở khóa trong tiếng Anh được gọi là “unlock”, phiên âm là . Mở khóa là hành động hoặc quá trình loại bỏ hoặc mở ra khỏi trạng...

 • Nhà hơi tiếng Anh là gì?

  Nhà hơi tiếng Anh là gì?

  Nhà hơi tiếng Anh là gì? Nhà hơi trong tiếng Anh được gọi là “House Inflatable”, phiên âm là /haʊs ɪnˈfleɪtəbəl/. Nhà hơi là một loại cấu trúc có thể được bơm hơi để...

 • Sản phẩm cao cấp tiếng Anh là gì?

  Sản phẩm cao cấp tiếng Anh là gì?

  Sản phẩm cao cấp tiếng Anh là gì? Sản phẩm cao cấp trong tiếng Anh được gọi là “luxury product”, phiên âm là /ˈlʌkʃəri ˈprɒdʌkt/. Sản phẩm cao cấp là những mặt hàng hoặc...

 • Ống gen tiếng Anh là gì?

  Ống gen tiếng Anh là gì?

  Ống gen tiếng Anh là gì? Ống gen trong tiếng Anh được gọi là “gene tube”, phiên âm là /dʒiːn tuːb/. Ống dây điện gen, thường được gọi là ống luồn dây điện, là...

 • Bao tải tiếng Anh là gì?

  Bao tải tiếng Anh là gì?

  Bao tải tiếng Anh là gì? Bao tải trong tiếng Anh được gọi là “Sack” /sæk/ hoặc “Jute bag” /dʒuːt bæɡ/. Bao tải là một đối tượng hoặc công cụ được sử dụng để...

 • Mặt bích tiếng Anh là gì?

  Mặt bích tiếng Anh là gì?

  Mặt bích tiếng Anh là gì? Mặt bích trong tiếng Anh được gọi là “Flange”, phiên âm là /flændʒ/. Mặt bích là một thành phần trong thiết kế và lắp ráp các hệ thống...

 • Cái giếng tiếng Anh là gì?

  Cái giếng tiếng Anh là gì?

  Cái giếng tiếng Anh là gì? Cái giếng trong tiếng Anh được gọi là “well”, phiên âm là /wɛl/. Cái giếng là một cấu trúc hoặc hố sâu đào trong đất để đựng nước....

 • So le tiếng Anh là gì?

  So le tiếng Anh là gì?

  So le tiếng Anh là gì? So le trong tiếng Anh được gọi là “alternate”, phiên âm là /ˈɔːl.tɚ.neɪt/. So le là tình trạng hoặc tình huống mà các vật thể, điểm, hoặc yếu...

 • Áp lực tiếng Anh là gì?

  Áp lực tiếng Anh là gì?

  Áp lực tiếng Anh là gì? Áp lực trong tiếng Anh được gọi là “pressure”, phiên âm là /ˈprɛʃər/. Áp lực là một trạng thái hoặc tình huống mà người hoặc thứ gì đó...

 • Hố ga tiếng Anh là gì?

  Hố ga tiếng Anh là gì?

  Hố ga tiếng Anh là gì? Hố ga trong tiếng Anh được gọi là “manhole”, phiên âm là /ˈmænhoʊl/. Hố ga là một cấu trúc ngầm được sử dụng để thu thập và xử...

 • Ngang tiếng Anh là gì?

  Ngang tiếng Anh là gì?

  Ngang tiếng Anh là gì? Ngang trong tiếng Anh được gọi là “horizontal”, phiên âm là /ˌhɔːrɪˈzɒntl/. Ngang là sự thẳng hàng hoặc thẳng ngang, ám chỉ đến một hướng hoặc vị trí nằm...

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn