Tin Tức

 • Màng co tiếng Anh là gì?

  Màng co tiếng Anh là gì?

  Màng co tiếng Anh là gì? Màng co trong tiếng Anh được gọi là “shrink film” /ʃrɪŋk fɪlm/ hoặc “shrink wrap” /ʃrɪŋk ræp/. Màng co là một loại vật liệu dẻo, thường được sản...

 • Phụ thu tiếng Anh là gì?

  Phụ thu tiếng Anh là gì?

  Phụ thu tiếng Anh là gì? Phụ thu trong tiếng Anh được gọi là “surcharge” /ˈsɜːr.tʃɑːrdʒ/ hoặc “additional charge” /əˈdɪʃ.ə.nəl tʃɑːrdʒ/. Phụ thu là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ khoản...

 • Dây rút tiếng Anh là gì?

  Dây rút tiếng Anh là gì?

  Dây rút tiếng Anh là gì? Dây rút trong tiếng Anh được gọi là “drawstring”, phiên âm là /drɔːˈstrɪŋ/. Dây rút là một loại dây thông thường được sử dụng để chỉnh và giữ...

 • Hút tiếng Anh là gì?

  Hút tiếng Anh là gì?

  Hút tiếng Anh là gì? Hút trong tiếng Anh được gọi là “suck” /sʌk/ hoặc “inhale” /ɪnˈheɪl/. Từ “hút” trong tiếng Việt có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Dưới đây là...

 • Chặn tiếng Anh là gì?

  Chặn tiếng Anh là gì?

  Chặn tiếng Anh là gì? Chặn trong tiếng Anh được gọi là “block” /blɒk/ hoặc “obstruct” /əbˈstrʌkt/. Chặn là cản trở, ngăn cản hoặc làm cho không tiếp tục di chuyển hay hoạt động...

 • Góc tiếng Anh là gì?

  Góc tiếng Anh là gì?

  Góc tiếng Anh là gì? Góc trong tiếng Anh được gọi là “angle” /ˈæŋɡəl/ hoặc “corner” /ˈkɔːrnər/. Góc là một khái niệm mô tả mối quan hệ giữa hai đoạn đường hoặc hai mặt...

 • Nhựa tiếng Anh là gì?

  Nhựa tiếng Anh là gì?

  Nhựa tiếng Anh là gì? Nhựa trong tiếng Anh được gọi là “plastic”, phiên âm là /ˈplæs.tɪk/. Nhựa là một loại vật liệu tổng hợp hoặc tự nhiên có khả năng dẻo dai và...

 • Kết nối tiếng Anh là gì?

  Kết nối tiếng Anh là gì?

  Kết nối tiếng Anh là gì? Kết nối trong tiếng Anh được gọi là “connect”, phiên âm là /kəˈnɛkt/. Kết nối là quá trình hoặc tình trạng tạo ra mối liên kết, tương tác...

 • Trơn trượt tiếng Anh là gì?

  Trơn trượt tiếng Anh là gì?

  Trơn trượt tiếng Anh là gì? Trơn trượt trong tiếng Anh được gọi là “Slippery”, phiên âm là /ˈslɪp.ər.i/. Trơn trượt là một trạng thái mà bề mặt của vật thể hoặc bề mặt...

 • Cao su tiếng Anh là gì?

  Cao su tiếng Anh là gì?

  Cao su tiếng Anh là gì? Cao su trong tiếng Anh được gọi là “rubber”, phiên âm là /ˈrʌbər/. Cao su là một loại chất liệu tự nhiên hoặc tổng hợp, thường có tính...

 • Hình vuông tiếng Anh là gì?

  Hình vuông tiếng Anh là gì?

  Hình vuông tiếng Anh là gì? Hình vuông trong tiếng Anh được gọi là “square”, phiên âm là /skwɛr/. Hình vuông là một dạng hình học có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc...

 • Thông số tiếng Anh là gì?

  Thông số tiếng Anh là gì?

  Thông số tiếng Anh là gì? Thông số trong tiếng Anh được gọi là “parameter”, phiên âm là /pəˈræmɪtər/. Thông số là một tập hợp các giá trị hoặc thông tin cụ thể mô...

 • Nóng tiếng Anh là gì?

  Nóng tiếng Anh là gì?

  Nóng tiếng Anh là gì? Nóng trong tiếng Anh được gọi là “hot”, phiên âm là /hɒt/. Nóng thường được sử dụng để chỉ sự tăng nhiệt độ, trạng thái có nhiệt độ cao...

 • Cái ly tiếng Anh là gì?

  Cái ly tiếng Anh là gì?

  Cái ly tiếng Anh là gì? Cái ly trong tiếng Anh được gọi là “glass”, phiên âm là /ɡlæs/. Cái ly là một vật dụng thường được làm bằng thủy tinh, có hình dáng...

 • Giảm tiếng Anh là gì?

  Giảm tiếng Anh là gì?

  Giảm tiếng Anh là gì? Giảm trong tiếng Anh được gọi là “reduce”, phiên âm là /rɪˈduːs/. Giảm là hành động hoặc quá trình làm cho một số lượng, mức độ, kích thước, giá...

 • Cái gối tiếng Anh là gì?

  Cái gối tiếng Anh là gì?

  Cái gối tiếng Anh là gì? Cái gối trong tiếng Anh được gọi là “pillow”, phiên âm là /ˈpɪloʊ/. Cái gối là một vật dụng thường được sử dụng trong việc nâng đỡ và...

 • Nước tiếng Anh là gì?

  Nước tiếng Anh là gì?

  Nước tiếng Anh là gì? Nước trong tiếng Anh được gọi là “water”, phiên âm là /ˈwɔːtər/. Nước là một chất lỏng không màu, không mùi và vô vị, được tạo thành từ các...

 • Gió tiếng Anh là gì?

  Gió tiếng Anh là gì?

  Gió tiếng Anh là gì? Gió trong tiếng Anh được gọi là “wind”, phiên âm là /wɪnd/. Gió là sự chuyển động của không khí trên bề mặt Trái Đất. Nó xuất phát từ...

 • Tản nhiệt tiếng Anh là gì?

  Tản nhiệt tiếng Anh là gì?

  Tản nhiệt tiếng Anh là gì? Tản nhiệt trong tiếng Anh được gọi là “heat dissipation” hoặc “heat sink” . Tản nhiệt là quá trình hoặc công nghệ được sử dụng...

 • Điều hướng tiếng Anh là gì?

  Điều hướng tiếng Anh là gì?

  Điều hướng tiếng Anh là gì? Điều hướng trong tiếng Anh được gọi là “navigation”, phiên âm là /nævɪˈɡeɪʃən/. Điều hướng là quá trình hoặc hành động của việc dẫn dắt, chỉ đường, hoặc...

 • Nhà máy điện tiếng Anh là gì?

  Nhà máy điện tiếng Anh là gì?

  Nhà máy điện tiếng Anh là gì? Nhà máy điện trong tiếng Anh được gọi là “power plant” /paʊər plænt/ hoặc “power station” /paʊər ˈsteɪʃən/. Nhà máy điện là một cơ sở công nghiệp...

 • Lưu lượng tiếng Anh là gì?

  Lưu lượng tiếng Anh là gì?

  Lưu lượng tiếng Anh là gì? Lưu lượng trong tiếng Anh được gọi là “flow”, phiên âm là /floʊ/. Lưu lượng là một khái niệm thường được sử dụng để mô tả khối lượng...

 • Khói tiếng Anh là gì?

  Khói tiếng Anh là gì?

  Khói tiếng Anh là gì? Khói trong tiếng Anh được gọi là “smoke”, phiên âm là /smoʊk/. Khói là dạng của chất rắn hoặc lỏng chuyển sang trạng thái hơi trong quá trình đốt...

 • Điện gió tiếng Anh là gì?

  Điện gió tiếng Anh là gì?

  Điện gió tiếng Anh là gì? Điện gió trong tiếng Anh được gọi là “wind power” /wɪnd paʊər/ hoặc “wind electricity” /wɪnd ɪˌlɛkˈtrɪsɪti/. Điện gió là một hình thức năng lượng tái tạo được...

 • Trần nhà tiếng Anh là gì?

  Trần nhà tiếng Anh là gì?

  Trần nhà tiếng Anh là gì? Trần nhà trong tiếng Anh được gọi là “ceiling”, phiên âm là /ˈsiː.lɪŋ/. Trần nhà là phần trên cùng của không gian bên trong một ngôi nhà hoặc...

 • Trục tiếng Anh là gì?

  Trục tiếng Anh là gì?

  Trục tiếng Anh là gì? Trục trong tiếng Anh được gọi là “axis”, phiên âm là /ˈæk.sɪs/. Trục là một đường thẳng ảo hoặc hình tượng mà các vật thể có thể xoay, quay...

 • Không khí tiếng Anh là gì?

  Không khí tiếng Anh là gì?

  Không khí tiếng Anh là gì? Không khí trong tiếng Anh được gọi là “air”, phiên âm là /ɛr/. Không khí là một hỗn hợp của các chất khí có mặt trong tầng bao...

 • Bụi tiếng Anh là gì?

  Bụi tiếng Anh là gì?

  Bụi tiếng Anh là gì? Bụi trong tiếng Anh được gọi là “dust”, phiên âm là /dʌst/. Bụi là các hạt nhỏ, các mảnh vụn hoặc các hạt vi mô có kích thước nhỏ,...

 • Máy hút bụi tiếng Anh là gì?

  Máy hút bụi tiếng Anh là gì?

  Máy hút bụi tiếng Anh là gì? Máy hút bụi trong tiếng Anh được gọi là “vacuum cleaner”, phiên âm là /ˈvækjuːm ˈkliːnər/. Máy hút bụi là một thiết bị được sử dụng để...

 • Sự cố tiếng Anh là gì?

  Sự cố tiếng Anh là gì?

  Sự cố tiếng Anh là gì? Sự cố trong tiếng Anh được gọi là “incident” /ˈɪnsɪdənt/ hoặc “accident” /ˈæksɪdənt/. Sự cố là một tình huống không mong muốn, thường gây ra sự gián đoạn,...

 • Bàn ghế tiếng Anh là gì?

  Bàn ghế tiếng Anh là gì?

  Bàn ghế tiếng Anh là gì? Bàn ghế trong tiếng Anh được gọi là “furniture” /ˈfɜːrnɪtʃər/ hoặc “table and chairs” /ˈteɪbl ənd ˈʧɛrz/. Bàn ghế là các món đồ nội thất trong một không...

 • Móc treo quần áo tiếng Anh là gì?

  Móc treo quần áo tiếng Anh là gì?

  Móc treo quần áo tiếng Anh là gì? Móc treo quần áo trong tiếng Anh được gọi là “clothes hanger”, phiên âm là /kloʊðz ˈhæŋər/. Móc treo quần áo, còn được gọi là móc...

 • Ghế sofa tiếng Anh là gì?

  Ghế sofa tiếng Anh là gì?

  Ghế sofa tiếng Anh là gì? Ghế sofa trong tiếng Anh được gọi là “sofa”, phiên âm là /ˈsoʊ.fə/. Ghế sofa, còn được gọi là ghế đẩu hoặc ghế dài, là một loại nội...

 • Ngăn kéo tiếng Anh là gì?

  Ngăn kéo tiếng Anh là gì?

  Ngăn kéo tiếng Anh là gì? Ngăn kéo trong tiếng Anh được gọi là “drawer”, phiên âm là /drɔːr/. Ngăn kéo là một phần của nội thất được sử dụng để lưu trữ và...

 • Đèn chùm tiếng Anh là gì?

  Đèn chùm tiếng Anh là gì?

  Đèn chùm tiếng Anh là gì? Đèn chùm trong tiếng Anh được gọi là “chandelier”, phiên âm là /ʃæn.dəˈlɪər/. Đèn chùm là một loại đèn được thiết kế để treo từ trần nhà hoặc...

 • Thiết kế nội thất tiếng Anh là gì?

  Thiết kế nội thất tiếng Anh là gì?

  Thiết kế nội thất tiếng Anh là gì? Thiết kế nội thất trong tiếng Anh được gọi là “Interior design”, phiên âm là /ɪnˈtɪəriər dɪˈzaɪn/. Thiết kế nội thất là quá trình lên kế...

 • Ghế dài tiếng Anh là gì?

  Ghế dài tiếng Anh là gì?

  Ghế dài tiếng Anh là gì? Ghế dài trong tiếng Anh được gọi là “chaise longue” /ʃeɪz ˈlɒŋ/ hoặc “banquette” /bæŋˈkɛt/. Ghế dài là một loại đồ nội thất có thiết kế dài hơn so...

 • Lò sưởi tiếng Anh là gì?

  Lò sưởi tiếng Anh là gì?

  Lò sưởi tiếng Anh là gì? Lò sưởi trong tiếng Anh được gọi là “heater” /ˈhiːtər/ hoặc “fireplace” /ˈfaɪərpleɪs/. Lò sưởi là một thiết bị hoặc cấu trúc được sử dụng để tạo ra...

 • Tủ đầu giường tiếng Anh là gì?

  Tủ đầu giường tiếng Anh là gì?

  Tủ đầu giường tiếng Anh là gì? Tủ đầu giường trong tiếng Anh được gọi là “bedside table” /ˈbɛd.saɪd ˈteɪ.bl̩/ hoặc “nightstand” /ˈnaɪt.stænd/. Tủ đầu giường là một loại nội thất được đặt bên...

 • Bàn trang điểm tiếng Anh là gì?

  Bàn trang điểm tiếng Anh là gì?

  Bàn trang điểm tiếng Anh là gì? Bàn trang điểm trong tiếng Anh được gọi là “dressing table”, phiên âm là /ˈdrɛsɪŋ ˈteɪ.bəl/. Bàn trang điểm là một món đồ nội thất thông thường...

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn