Nhà hơi tiếng Anh là gì?

Nhà hơi tiếng Anh là gì? Nhà hơi trong tiếng Anh được gọi là “House Inflatable”, phiên âm là /haʊs ɪnˈfleɪtəbəl/.

Nhà hơi là một loại cấu trúc có thể được bơm hơi để tạo thành một không gian sống, làm việc hoặc giải trí tạm thời. Các nhà hơi thường được làm bằng vật liệu như cao su chất lượng cao hoặc các loại vải chịu lực, được thiết kế để có khả năng chứa không khí bên trong và duy trì hình dáng và cấu trúc của căn nhà khi được bơm hơi.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “nhà hơi” và nghĩa tiếng Việt

 • Inflation: Sự bơm hơi
 • Structure: Cấu trúc
 • Air pump: Máy bơm khí
 • Portable: Dễ dàng mang theo
 • Temporary: Tạm thời
 • Entertainment: Giải trí
 • Event: Sự kiện
 • Outdoor: Ngoài trời
 • Playground: Khu vui chơi
 • Advertising: Quảng cáo
 • Flexibility: Linh hoạt

Các mẫu câu có từ “House Inflatable” với nghĩa là “nhà hơi” và dịch sang tiếng Việt

 • House inflatable structures are popular at outdoor events. Các cấu trúc nhà hơi thường phổ biến tại các sự kiện ngoài trời.
 • Children enjoy playing in the house inflatable at the fair. Trẻ em thích chơi trong căn nhà hơi tại hội chợ.
 • The company set up a house inflatable for their promotional event. Công ty đã thiết lập một căn nhà hơi cho sự kiện khuyến mãi của họ.
 • During the camping trip, we slept in a cozy house inflatable. Trong chuyến cắm trại, chúng tôi đã ngủ trong một căn nhà hơi ấm cúng.
 • The house inflatable is a temporary shelter for the outdoor festival. Căn nhà hơi là nơi ẩn náu tạm thời cho lễ hội ngoài trời.
 • The house inflatable was inflated quickly using an air pump. Căn nhà hơi đã được bơm hơi nhanh chóng bằng cách sử dụng máy bơm khí.
 • At the amusement park, there’s a massive house inflatable for kids to play inside. Tại công viên giải trí, có một căn nhà hơi khổng lồ để trẻ em chơi bên trong.
 • The house inflatable collapsed after a strong gust of wind. Căn nhà hơi đã sụp đổ sau một cơn gió mạnh.
 • The event organizers decorated the house inflatable with colorful banners. Người tổ chức sự kiện đã trang trí căn nhà hơi bằng những lá cờ đầy màu sắc.
 • The house inflatable is a creative way to promote products at trade shows. Căn nhà hơi là một cách sáng tạo để quảng cáo sản phẩm tại các triển lãm thương mại.
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn