Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng tại Xây Dựng Sài Gòn

1. Khi bạn truy cập vào website: https://xaydungsg.com.vn/ có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần phải thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện đã được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

2. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất. Vì vậy những đánh giá, nhận xét về sản phẩm hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

Thương hiệu và bản quyền

Nhãn hiệu thương mại Xây Dựng Sài Gòn được công ty chúng tôi phát triển và đã chính thức đăng ký bảo hộ thương hiệu với Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Hiện nay có rất nhiều website công ty xây dựng sao chép giao diện, công cụ, hình ảnh, nội dung từ website: https://xaydungsg.com.vn/. Chúng tôi khuyến cáo rằng mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của website: https://xaydungsg.com.vn/ và miễn sao chép dưới mọi hình thức (khi chưa được cho phép.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu như không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu như vi phạm chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc ra trước Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Quyền pháp lý

Chúng tôi đã đăng ký quyền sở hữu toàn bộ nội dung của website này với các cơ quan chức năng có liên quan. Tất cả nội dung được thể hiện trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của website https://xaydungsg.com.vn/ đều sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép website này mà không được sự cho phép bởi https://xaydungsg.com.vn/

Trong mọi trường hợp, chúng tôi dựa trên các điều khoản về luật thương hiệu và bản quyền bởi luật pháp Việt Nam để khiếu nại, thưa kiện những vi phạm nêu trên.

-
Rate this page

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn