Tin Tức

 • Thảm tiếng Anh là gì?

  Thảm tiếng Anh là gì?

  Thảm tiếng Anh là gì? Thảm trong tiếng Anh được gọi là “carpet” /ˈkɑːrpɪt/ hoặc “rug” /rʌɡ/. Thảm là một tấm vải hoặc chất liệu khác được sử dụng để trải lên sàn nhà,...

 • Rèm cửa tiếng Anh là gì?

  Rèm cửa tiếng Anh là gì?

  Rèm cửa tiếng Anh là gì? Rèm cửa trong tiếng Anh được gọi là “curtain”, phiên âm là /ˈkɜːrtn̩/. Rèm cửa là một tấm vải, chất liệu hoặc vật liệu khác được treo ở...

 • Bàn học tiếng Anh là gì?

  Bàn học tiếng Anh là gì?

  Bàn học tiếng Anh là gì? Bàn học trong tiếng Anh được gọi là “desk”, phiên âm là /dɛsk/. Bàn học là nội thất được thiết kế để làm việc hoặc học tập. Nó...

 • Nội thất tiếng Anh là gì?

  Nội thất tiếng Anh là gì?

  Nội thất tiếng Anh là gì? Nội thất trong tiếng Anh được gọi là “furniture”, phiên âm là /ˈfɜːrnɪtʃər/. Nội thất là thuật ngữ dùng để chỉ các đồ đạc, vật dụng và các...

 • Hầm tiếng Anh là gì?

  Hầm tiếng Anh là gì?

  Hầm tiếng Anh là gì? Hầm trong tiếng Anh được gọi là “basement”, có cách đọc phiên âm là /ˈbeɪsmənt/. Hầm là một thuật ngữ được sử dụng trong kiến trúc để chỉ tầng...

 • Thông số kỹ thuật tiếng Anh là gì?

  Thông số kỹ thuật tiếng Anh là gì?

  Thông số kỹ thuật tiếng Anh là gì? Thông số kỹ thuật trong tiếng Anh được gọi là “Technical specifications”, có cách đọc phiên âm là /ˈtɛknɪkəl spɛsɪfɪˈkeɪʃənz/. Thông số kỹ thuật là một...

 • Thạch cao tiếng Anh là gì?

  Thạch cao tiếng Anh là gì?

  Thạch cao tiếng Anh là gì? Thạch cao trong tiếng Anh được gọi là “gypsum”, có cách đọc phiên âm là /ˈdʒɪp.səm/. Thạch cao “gypsum” là một loại vật liệu xây dựng được làm...

 • Cơ điện tiếng Anh là gì?

  Cơ điện tiếng Anh là gì?

  Cơ điện tiếng Anh là gì? Cơ điện trong tiếng Anh được gọi là “electromechanical”,  có cách đọc phiên âm là /ɪˌlɛktrəʊˈmɛkənɪkəl/. Cơ điện (electromechanical) là một thuật ngữ kỹ thuật thường được sử...

 • Cảm biến nhiệt độ tiếng Anh là gì?

  Cảm biến nhiệt độ tiếng Anh là gì?

  Cảm biến nhiệt độ tiếng Anh là gì? Cảm biến nhiệt độ trong tiếng Anh được gọi là “Temperature sensor”, có cách đọc phiên âm là /ˈtɛmpərətʃər ˈsɛnsər/. Cảm biến nhiệt độ là một...

 • Máy lạnh tiếng Anh là gì?

  Máy lạnh tiếng Anh là gì?

  Máy lạnh tiếng Anh là gì? Máy lạnh trong tiếng Anh được gọi là “air conditioner”, có cách đọc phiên âm là /eər kənˈdɪʃ.ən.ər/. Máy lạnh, còn được gọi là điều hòa không khí,...

 • Máy lọc nước tiếng Anh là gì?

  Máy lọc nước tiếng Anh là gì?

  Máy lọc nước tiếng Anh là gì? Máy lọc nước trong tiếng Anh được gọi là “water purifier”, có cách đọc phiên âm là /ˈwɔːtər ˈpjuːrɪfaɪər/. Máy lọc nước “water purifier” là một thiết...

 • Nước sinh hoạt tiếng Anh là gì?

  Nước sinh hoạt tiếng Anh là gì?

  Nước sinh hoạt tiếng Anh là gì? Nước sinh hoạt trong tiếng Anh được gọi là “domestic water”, có cách đọc phiên âm là /dəˈmɛstɪk ˈwɔtər/. Nước sinh hoạt “domestic water” là nước được...

 • Nhân viên kỹ thuật tiếng Anh là gì?

  Nhân viên kỹ thuật tiếng Anh là gì?

  Nhân viên kỹ thuật tiếng Anh là gì? Nhân viên kỹ thuật trong tiếng Anh được gọi là “technical staff”, có cách đọc phiên âm là /ˈtek.nɪ.kəl stæf/. Nhân viên kỹ thuật là những...

 • Kẽm tiếng Anh là gì?

  Kẽm tiếng Anh là gì?

  Kẽm tiếng Anh là gì? Kẽm trong tiếng Anh được gọi là “zinc”, có cách đọc phiên âm là /zɪŋk/. Kẽm là một nguyên tố hóa học quan trọng, đóng một vai trò đáng...

 • Inox tiếng Anh là gì?

  Inox tiếng Anh là gì?

  Inox tiếng Anh là gì? Inox trong tiếng Anh được gọi là “stainless steel”, có cách đọc phiên âm là /ˈstæn.lɪs stil/. Inox thường được sử dụng để chỉ các loại thép không gỉ,...

 • Xả nước tiếng Anh là gì?

  Xả nước tiếng Anh là gì?

  Xả nước tiếng Anh là gì? Xả nước trong tiếng Anh được gọi là “flush” /flʌʃ/ hoặc “release water” /rɪˈliːs ˈwɔːtər/. Xả nước là hành động loại bỏ nước ra khỏi một khu vực...

 • Bình nóng lạnh tiếng Anh là gì?

  Bình nóng lạnh tiếng Anh là gì?

  Bình nóng lạnh tiếng Anh là gì? Bình nóng lạnh trong tiếng Anh được gọi là “hot water heater” /hɒt ˈwɔːtər ˈhiːtər/ hoặc “electric water heater” /ɪˈlɛktrɪk ˈwɔːtər ˈhiːtər/. Bình nóng lạnh là một...

 • Cái xô tiếng Anh là gì?

  Cái xô tiếng Anh là gì?

  Cái xô tiếng Anh là gì? Cái xô trong tiếng Anh được gọi là “bucket”, có cách đọc phiên âm là /ˈbʌkɪt/. Cái xô là một đồ vật hình tròn hoặc hình hộp, thường...

 • Khí nén tiếng Anh là gì?

  Khí nén tiếng Anh là gì?

  Khí nén tiếng Anh là gì? Khí nén trong tiếng Anh được gọi là “compressed air” /kəmˈprest ɛr/ hoặc “pneumatic” /njuːˈmætɪk/. Khí nén là một dạng của khí, thường là không khí, được nén...

 • Linh kiện tiếng Anh là gì?

  Linh kiện tiếng Anh là gì?

  Linh kiện tiếng Anh là gì? Linh kiện trong tiếng Anh được gọi là “component”, có cách đọc phiên âm là /kəmˈpoʊ.nənt/. Linh kiện là các phần nhỏ, cấu thành cùng nhau để tạo...

 • Cửa tiếng Anh là gì?

  Cửa tiếng Anh là gì?

  Cửa tiếng Anh là gì? Cửa trong tiếng Anh được gọi là “door”, có cách đọc phiên âm là /dɔːr/. Cửa là một bề mặt hoặc cấu trúc được sử dụng để bao phủ...

 • Phòng kỹ thuật tiếng Anh là gì?

  Phòng kỹ thuật tiếng Anh là gì?

  Phòng kỹ thuật tiếng Anh là gì? Phòng kỹ thuật trong tiếng Anh được gọi là “Technical Department”, có cách đọc phiên âm là /ˈtek.nɪ.kəl dɪˈpɑːrt.mənt/. Phòng kỹ thuật là một không gian trong...

 • Vòi nước tiếng Anh là gì?

  Vòi nước tiếng Anh là gì?

  Vòi nước tiếng Anh là gì? Vòi nước trong tiếng Anh được gọi là “faucet” /ˈfɔːsɪt/ hoặc “tap” /tæp/. Vòi nước là thiết bị dùng để điều chỉnh và kiểm soát dòng nước từ...

 • Lò xo tiếng Anh là gì?

  Lò xo tiếng Anh là gì?

  Lò xo tiếng Anh là gì? Lò xo trong tiếng Anh được gọi là “spring”, có cách đọc phiên âm là /sprɪŋ/. Lò xo “spring” là một thành phần cơ học thường được làm...

 • Máy nước nóng tiếng Anh là gì?

  Máy nước nóng tiếng Anh là gì?

  Máy nước nóng tiếng Anh là gì? Máy nước nóng trong tiếng Anh được gọi là “Water heater”, có cách đọc phiên âm là /ˈwɔːtər ˈhiːtər/. Máy nước nóng “Water heater” là một thiết...

 • Ống thoát nước tiếng Anh là gì?

  Ống thoát nước tiếng Anh là gì?

  Ống thoát nước tiếng Anh là gì? Ống thoát nước trong tiếng Anh được gọi là “drain pipe”, có cách đọc phiên âm là /dreɪn paɪp/. Ống thoát nước (drain pipe) là một loại...

 • Máy cưa gỗ tiếng Anh là gì?

  Máy cưa gỗ tiếng Anh là gì?

  Máy cưa gỗ tiếng Anh là gì? Máy cửa gỗ trong tiếng Anh được gọi là “woodworking machinery”, có cách đọc phiên âm là /ˈwʊdˌwɜrkɪŋ ˈmæʃənəri/. Máy cưa gỗ là một loại máy được...

 • Ổ khóa tiếng Anh là gì?

  Ổ khóa tiếng Anh là gì?

  Ổ khóa tiếng Anh là gì? Ổ khóa trong tiếng Anh được gọi là “lock”, có cách đọc phiên âm là /lɒk/. Ổ khóa “lock” là một thiết bị được sử dụng để đóng...

 • Ổ cắm 3 chấu tiếng Anh là gì?

  Ổ cắm 3 chấu tiếng Anh là gì?

  Ổ cắm 3 chấu tiếng Anh là gì? Ổ cắm 3 chấu trong tiếng Anh được gọi là “3-pin socket”, có cách đọc phiên âm là /θriː pɪn ˈsɒkɪt/. Ổ cắm 3 chấu là...

 • Kính tiếng Anh là gì?

  Kính tiếng Anh là gì?

  Kính tiếng Anh là gì? Kính trong tiếng Anh được gọi là “glasses”, có cách đọc phiên âm là /ˈɡlæsɪz/. Kính là một loại vật liệu cứng, trong suốt và mỏng manh, được tạo...

 • Bánh răng tiếng Anh là gì?

  Bánh răng tiếng Anh là gì?

  Bánh răng tiếng Anh là gì? Bánh răng trong tiếng Anh được gọi là “gear”, có cách đọc phiên âm là /ɡɪr/. Bánh răng “gear” là một thành phần cơ khí được sử dụng...

 • Chế tạo tiếng Anh là gì?

  Chế tạo tiếng Anh là gì?

  Chế tạo tiếng Anh là gì? Chế tạo trong tiếng Anh được gọi là “manufacture”, có cách đọc phiên âm là /ˌmænjuˈfækʧər/. Chế tạo “manufacture” là quá trình tạo ra các sản phẩm hoặc...

 • Mỏ lết tiếng Anh là gì?

  Mỏ lết tiếng Anh là gì?

  Mỏ lết tiếng Anh là gì? Mỏ lết trong tiếng Anh được gọi là “wrench”, có cách đọc phiên âm là /rɛnʧ/. Mỏ lết “wrench” là một công cụ thường được sử dụng để...

 • Quy trình sản xuất tiếng Anh là gì?

  Quy trình sản xuất tiếng Anh là gì?

  Quy trình sản xuất tiếng Anh là gì? Quy trình sản xuất trong tiếng Anh được gọi là “production process”, có cách đọc phiên âm là /prəˈdʌkʃən ˈprɒsɛs/. Quy trình sản xuất “production process”...

 • Máy móc tiếng Anh là gì?

  Máy móc tiếng Anh là gì?

  Máy móc tiếng Anh là gì? Máy móc trong tiếng Anh được gọi là “machine”, có cách đọc phiên âm là /məˈʃiːn/. Máy móc “machine” là thuật ngữ dùng để chỉ các thiết bị cơ...

 • Tự động hóa tiếng Anh là gì?

  Tự động hóa tiếng Anh là gì?

  Tự động hóa tiếng Anh là gì? Tự động hóa trong tiếng Anh được gọi là “automation”, có cách đọc phiên âm là /ɔːtəˈmeɪʃən/. Tự động hóa “automation” là quá trình sử dụng các...

 • Lắp ráp tiếng Anh là gì?

  Lắp ráp tiếng Anh là gì?

  Lắp ráp tiếng Anh là gì? Lắp ráp trong tiếng Anh được gọi là “assemble”, có cách đọc phiên âm là /əˈsɛmbəl/. Lắp ráp “assemble” là quá trình ghép nối hoặc kết hợp các...

 • Máy khoan tiếng Anh là gì?

  Máy khoan tiếng Anh là gì?

  Máy khoan tiếng Anh là gì? Máy khoan trong tiếng Anh được gọi là “drill machine” hoặc đơn giản là “drill”, có cách đọc phiên âm là /drɪl məˈʃiːn/. Máy khoan là một thiết...

 • Bảo trì tiếng Anh là gì?

  Bảo trì tiếng Anh là gì?

  Bảo trì tiếng Anh là gì? Bảo trì trong tiếng Anh được gọi là “maintenance”, có cách đọc phiên âm là /ˈmeɪntənəns/. Bảo trì “maintenance” là quá trình duy trì, kiểm tra, sửa chữa...

 • Đường kính tiếng Anh là gì?

  Đường kính tiếng Anh là gì?

  Đường kính tiếng Anh là gì? Đường kính trong tiếng Anh được gọi là “Diameter”, có cách đọc phiên âm là /daɪˈæm.ɪ.tər/. Đường kính “Diameter” là đoạn thẳng đi qua tâm của một hình...

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn