Không khí tiếng Anh là gì?

Không khí tiếng Anh là gì? Không khí trong tiếng Anh được gọi là “air”, phiên âm là /ɛr/.

Không khí là một hỗn hợp của các chất khí có mặt trong tầng bao quanh Trái Đất, tạo nên môi trường để sinh sống và các quá trình sinh học, hóa học, và vật lý diễn ra. Không khí bao gồm chủ yếu là các chất khí như nitơ, ôxy, argon và một số khí hiếm khác, cùng với một số lượng nhỏ các hạt bụi, hơi nước và các chất gây ô nhiễm khác.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “không khí” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Bầu không khí – Atmosphere
 • Khí quyển – Atmosphere
 • Không gian – Space
 • Không trung – Ether
 • Không gian bên ngoài – Outer space
 • Khí động – Gas
 • Không khí quanh ta – Surrounding air
 • Khí trời – Ether
 • Khí phủ – Atmosphere
 • Không khí xung quanh – Ambient air
 • Khí tức – Aer

Các mẫu câu có từ “air” với nghĩa là “không khí” và dịch sang tiếng Việt

 • The fresh air in the mountains is invigorating. (Không khí trong núi tươi mát làm tăng sức sống.)
 • The city is polluted, and the air quality is poor. (Thành phố bị ô nhiễm, chất lượng không khí kém.)
 • Opening the windows will help to circulate the air in the room. (Mở cửa sổ sẽ giúp lưu thông không khí trong phòng.)
 • Breathing clean air is essential for our well-being. (Hít thở không khí trong lành là quan trọng cho sức khỏe của chúng ta.)
 • Breathing in polluted air can have negative effects on your health. (Hít thở không khí ô nhiễm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.)
 • We need to ventilate the room to let fresh air in. (Chúng ta cần thông gió cho phòng để để không khí tươi vào.)
 • The coastal town is known for its salty air and beautiful beaches. (Thị trấn ven biển nổi tiếng với không khí mặn mà và bãi biển đẹp.)
 • The pilot announced that we were about to experience some turbulence in the air. (Phi công thông báo chúng ta sắp trải qua một số sự xáo trộn trong không khí.)
 • The factory’s emissions are contributing to the pollution of the air and water. (Các khí thải của nhà máy đóng góp vào ô nhiễm không khí và nước.)
 • The weather report predicts clear skies and dry air for the weekend. (Bản dự báo thời tiết tiên đoán bầu trời quang đãng và không khí khô ráo vào cuối tuần.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn