Phụ thu tiếng Anh là gì?

Phụ thu tiếng Anh là gì? Phụ thu trong tiếng Anh được gọi là “surcharge” /ˈsɜːr.tʃɑːrdʒ/ hoặc “additional charge” /əˈdɪʃ.ə.nəl tʃɑːrdʒ/.

Phụ thu là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ khoản tiền hoặc chi phí bổ sung được tính thêm vào giá gốc của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này thường xảy ra khi có các yếu tố hoặc điều kiện đặc biệt đối với giao dịch hoặc giao hàng. Phụ thu thường được áp dụng để bù đắp cho những chi phí hoặc công việc đặc biệt mà không được bao gồm trong giá chính.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “phụ thu” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Phụ phí – Extra fee
 • Khoản thu thêm – Extra cost
 • Lệ phí bổ sung – Supplementary fee
 • Chi phí tăng thêm – Increased expense
 • Khoản phí phát sinh – Incidental fee
 • Tiền thêm – Additional amount
 • Phí tăng cường – Augmented charge
 • Chi phí đặc biệt – Special cost
 • Phí bổ sung – Surplus fee
 • Thu thêm – Extra levy
 • Chi phí phụ trội – Supplementary cost

Các mẫu câu có từ “surcharge” hoặc “additional charge” với nghĩa là “phụ thu” và dịch sang tiếng Việt

 • The hotel applies a surcharge for room service after midnight. (Khách sạn áp dụng phụ thu cho dịch vụ phòng sau nửa đêm.)
 • There’s an additional charge for expedited shipping of the package. (Có một khoản phụ thu cho việc vận chuyển gấp của gói hàng.)
 • The airline imposes a surcharge for overweight luggage. (Hãng hàng không áp đặt phụ thu cho hành lý quá cân.)
 • If you require a specific dietary option, there may be an additional charge. (Nếu bạn yêu cầu một lựa chọn chế độ ăn đặc biệt, có thể có phụ thu.)
 • The gym offers personal training sessions with an additional charge. (Phòng tập thể dục cung cấp buổi tập huấn cá nhân với phụ thu.)
 • A surcharge is applicable for using the spa’s premium services. (Có phụ thu áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ cao cấp tại spa.)
 • The theater levies an additional charge for prime seating. (Nhà hát đánh thuế phụ thu cho chỗ ngồi ưu đãi.)
 • The rental car company may add a surcharge for drivers under 25. (Công ty cho thuê xe có thể thêm phụ thu cho tài xế dưới 25 tuổi.)
 • There’s an additional charge if you want your order gift-wrapped. (Có một khoản phụ thu nếu bạn muốn đặt hàng được đóng gói làm quà.)
 • Some hotels have an additional charge for using the minibar in the room. (Một số khách sạn có phụ thu cho việc sử dụng tủ đá mini trong phòng.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn