Nhà riêng tiếng Anh là gì?

Nhà riêng tiếng Anh là gì? Nhà riêng trong tiếng Anh được gọi là “private house”, phiên âm là /ˈpraɪvət haʊs/.

Nhà riêng là một loại ngôi nhà mà người sở hữu hoặc cư trú. Đây là một không gian sống độc lập, thường được xây dựng hoặc thuê để sử dụng cho mục đích cư trú riêng tư. Ngôi nhà riêng có thể nằm trong khu đô thị hoặc nông thôn và có thể được xây dựng theo nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “nhà riêng” và nghĩa tiếng Việt

 • Residence – Ngôi nhà cư trú
 • Property – Tài sản, bất động sản
 • Architecture – Kiến trúc
 • Interior – Nội thất
 • Garden – Vườn
 • Neighborhood – Khu phố, hàng xóm
 • Mortgage – Khoản vay thế chấp
 • Renovation – Sửa chữa, cải tạo
 • Foundation – Nền móng
 • Roof – Mái nhà
 • Real estate – Bất động sản

Các mẫu câu có từ “private house” với nghĩa là “nhà riêng” và dịch sang tiếng Việt

 • I live in a beautiful private house with a spacious garden. Tôi sống trong một ngôi nhà riêng xinh đẹp có một khu vườn rộng rãi.
 • They decided to invest in a private house in the countryside. Họ quyết định đầu tư vào một ngôi nhà riêng ở nông thôn.
 • The architect designed a modern private house with large windows. Kiến trúc sư thiết kế một ngôi nhà riêng hiện đại với những cửa sổ lớn.
 • After years of saving, they finally bought their dream private house. Sau nhiều năm tiết kiệm, họ cuối cùng đã mua được ngôi nhà riêng mơ ước của mình.
 • The private house offers a quiet escape from the bustling city life. Ngôi nhà riêng mang lại một nơi yên bình thoát khỏi cuộc sống ồn ào của thành phố.
 • She inherited a charming private house from her grandparents. Cô ấy thừa kế một ngôi nhà riêng quyến rũ từ ông bà cô.
 • The private house is nestled in a picturesque countryside setting. Ngôi nhà riêng được đặt trong một bối cảnh quê hương đẹp như tranh.
 • They decided to rent a private house for their family vacation. Họ quyết định thuê một ngôi nhà riêng cho kỳ nghỉ gia đình của họ.
 • The private house has a cozy atmosphere, perfect for relaxation. Ngôi nhà riêng có không gian ấm cúng, hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi.
 • He is planning to build a private house on his inherited land. Anh ấy đang kế hoạch xây dựng một ngôi nhà riêng trên mảnh đất thừa kế của mình.
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn