Keo chà ron tiếng anh là gì?

Keo chà ron trong tiếng Anh được gọi là “grout glue”, có cách đọc phiên âm là /ɡraʊt ɡluː/.

Keo chà ron “grout glue” là một loại vật liệu được sử dụng để điền vào các khe hở giữa các viên gạch, đá, gỗ hoặc các bề mặt khác sau khi chúng đã được lắp đặt. Chức năng chính của keo chà ron là tạo ra một lớp màng chắn giữa các viên gạch hoặc bề mặt để làm cho bề mặt trở nên đồng nhất, tạo sự kết nối vững chắc hơn và ngăn chặn nước, bụi bẩn xâm nhập vào các khe hở.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “keo chà ron” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Keo nền: Subfloor adhesive
 • Keo đá: Stone adhesive
 • Keo gạch: Tile adhesive
 • Keo lót: Bedding adhesive 
 • Keo khe: Gap filler adhesive
 • Keo châm: Joint adhesive
 • Keo nền: gạch Tile bedding adhesive
 • Keo điền khe: Gap-filling adhesive
 • Keo trám: Filler adhesive
 • Keo xi măng:Cement adhesive
 • Keo khe hở: Joint filler adhesive

Các mẫu câu có từ “grout glue” với nghĩa là “keo chà ron” và dịch sang tiếng Việt

 • I need to buy some grout glue to fill the gaps between the tiles in my bathroom. (Tôi cần mua một ít keo chà ron để điền vào những khe hở giữa các viên gạch trong phòng tắm.)
 • The contractor used grout glue to secure the mosaic tiles onto the kitchen backsplash. (Nhà thầu đã sử dụng keo chà ron để cố định những viên gạch mosaic lên tường bếp.)
 • Make sure to apply the grout glue evenly to achieve a smooth and consistent finish. (Hãy đảm bảo thoa keo chà ron đều để có được một lớp màng trơn và đồng nhất.)
 • The grout glue helps prevent moisture from seeping between the tiles, reducing the risk of mold growth. (Keo chà ron giúp ngăn nước thấm qua giữa các viên gạch, giảm nguy cơ phát triển nấm mốc.)
 • Before applying the grout glue, ensure that the surface is clean and free from debris. (Trước khi thoa keo chà ron, hãy đảm bảo bề mặt sạch sẽ và không có tạp chất.)
 • The grout glue provides structural integrity to the tiled area, making it more durable. (Keo chà ron cung cấp tính chất cơ học cho khu vực lát gạch, làm cho nó trở nên bền hơn.)
 • It’s important to choose the right color of grout glue that matches the tiles for a cohesive look. (Việc chọn màu keo chà ron phù hợp với màu gạch là quan trọng để có một diện mạo thống nhất.)
 • The grout glue should be allowed to set and dry before any heavy use of the tiled surface. (Keo chà ron cần được để khô và cứng trước khi sử dụng mạnh trên bề mặt lát gạch.)
 • You can use a sponge to wipe away excess grout glue and achieve a neat appearance. (Bạn có thể sử dụng một miếng bọt biển để lau đi keo chà ron dư thừa và có được diện mạo gọn gàng.)
 • Apply the grout glue carefully to avoid any spills or smudges on the tiles. (Thoa keo chà ron cẩn thận để tránh bất kỳ chất tràn hay vết nhơ trên các viên gạch.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn