Kiến trúc tiếng anh là gì?

Kiến trúc trong tiếng Anh được gọi là “architecture”,  có cách đọc phiên âm là /ˈɑːrkɪtɛktʃər/.

Kiến trúc “architecture” là một ngành nghề hoặc lĩnh vực nghệ thuật liên quan đến việc thiết kế, xây dựng và tạo ra các công trình và không gian, như nhà ở, tòa nhà, cầu đường, hay các kết cấu công cộng khác. Nó liên quan không chỉ đến việc tạo ra những công trình vật chất mà còn đến cách tổ chức không gian, ánh sáng, màu sắc và các yếu tố khác để tạo nên một môi trường sống hoặc làm việc hài hòa, thẩm mỹ và chức năng.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “kiến trúc” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Xây dựng – Construction
 • Thiết kế công trình – Building design
 • Kết cấu – Structure
 • Thiết kế kiến trúc – Architectural design
 • Thiết kế không gian – Space design
 • Thiết kế tòa nhà – Building architecture
 • Quy hoạch kiến trúc – Architectural planning
 • Thẩm mỹ kiến trúc – Architectural aesthetics
 • Xây dựng công trình – Constructing structures
 • Thiết kế khung cảnh – Landscape architecture

Các mẫu câu có từ “architecture” với nghĩa là “kiến trúc” và dịch sang tiếng Việt

 • The ancient architecture of the Roman Colosseum continues to captivate tourists from around the world.

=> Kiến trúc cổ xưa của Colosseum La Mã vẫn thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

 • The architecture of this modern skyscraper showcases innovative design and advanced engineering.

=> Kiến trúc của tòa nhà chọc trời hiện đại này thể hiện thiết kế đổi mới và kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

 • Gothic architecture is known for its elaborate decorations and towering spires.

=> Kiến trúc Gothic nổi tiếng với những trang trí phức tạp và những ngọn tháp cao vút.

 • The architecture of the ancient temples in Cambodia reflects the rich cultural heritage of the region.

=> Kiến trúc của những ngôi đền cổ xưa ở Campuchia phản ánh di sản văn hóa phong phú của khu vực này.

 • The city’s unique architecture blends modern design with historical influences.

=> Kiến trúc độc đáo của thành phố kết hợp giữa thiết kế hiện đại và ảnh hưởng lịch sử.

 • The architecture of the cathedral is a masterpiece of medieval craftsmanship.

=> Kiến trúc của nhà thờ chính là một kiệt tác của nghệ thuật thời trung cổ.

 • The study of architecture involves understanding the aesthetic and functional aspects of buildings.

=> Nghiên cứu về kiến trúc bao gồm việc hiểu về khía cạnh thẩm mỹ và chức năng của các công trình.

 • The architecture of the museum was designed to create an immersive cultural experience for visitors.

=> Kiến trúc của bảo tàng được thiết kế để tạo ra trải nghiệm văn hóa đắm chìm cho khách tham quan.

 • The modern architecture of the art gallery complements the contemporary artworks displayed inside.

=> Kiến trúc hiện đại của phòng trưng bày nghệ thuật bổ sung cho những tác phẩm nghệ thuật đương đại được trưng bày bên trong.

 • Sustainable architecture focuses on creating eco-friendly and energy-efficient buildings.

=> Kiến trúc bền vững tập trung vào việc tạo ra các công trình thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.

-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn