Mặt đứng tiếng anh là gì?

Mặt đứng trong tiếng Anh được gọi là “Front elevation”, có cách đọc phiên âm là /frʌnt ɪˌlɪˈveɪʃən/.

Mặt đứng “Front elevation” là một khái niệm được sử dụng trong không gian ba chiều để mô tả một bề mặt hoặc phần của một vật thể có hướng thẳng đứng hoặc vuông góc với mặt phẳng ngang hoặc mặt phẳng chính khác. Trong kiến trúc, xây dựng và đồ họa kỹ thuật, “mặt đứng” thường được sử dụng để chỉ phần của một công trình hoặc mô hình có hướng thẳng đứng như mặt tiền của một tòa nhà hoặc bức tường đứng của một cấu trúc.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “mặt đứng” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Mặt tiền: Front facade
 • Bề mặt phía trước: Front surface
 • Mặt chính: Main facade
 • Mặt trước: Front side
 • Mặt phía trước: Front aspect
 • Mặt thẳng đứng: Front vertical face
 • Mặt phía đầu: Front head
 • Mặt phía trước của công trình: Front elevation of the structure
 • Bề mặt đứng vuông góc: Perpendicular front surface
 • Mặt phía trước của tòa nhà: Front elevation of the building
 • Bản vẽ mặt trước: Front elevation drawing

Các mẫu câu có từ “Front elevation” với nghĩa là “mặt đứng” và dịch sang tiếng Việt

 • The architect is working on the front elevation of the building.

=> Kiến trúc sư đang làm việc về mặt đứng của tòa nhà.

 • We need to improve the aesthetics of the front elevation to make it more appealing.

=> Chúng ta cần cải thiện vẻ đẹp của mặt đứng để làm cho nó hấp dẫn hơn.

 • The front elevation of the house features large windows for better natural light.

=> Mặt đứng của ngôi nhà có các cửa sổ lớn để có ánh sáng tự nhiên tốt hơn.

 • The color scheme chosen for the front elevation complements the surrounding landscape.

=> Bảng màu được chọn cho mặt đứng phù hợp với cảnh quan xung quanh.

 • The intricate details on the front elevation showcase the craftsmanship of the builders.

=> Các chi tiết phức tạp trên mặt đứng thể hiện sự khéo léo của những người xây dựng.

 • The front elevation gives the building a modern and sleek appearance.

=> Mặt đứng mang lại cho tòa nhà diện mạo hiện đại và thanh lịch.

 • The front elevation of the hotel was designed to reflect the local architectural style.

=> Mặt đứng của khách sạn được thiết kế để phản ánh phong cách kiến trúc địa phương.

 • Adding decorative elements can enhance the overall look of the front elevation.

=> Thêm các yếu tố trang trí có thể cải thiện tổng thể vẻ ngoại hình của mặt đứng.

 • The front elevation plays a significant role in creating the first impression of a structure.

=> Mặt đứng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra ấn tượng đầu tiên về một công trình.

 • The architect decided to emphasize simplicity in the design of the front elevation.

=> Kiến trúc sư quyết định nhấn mạnh tính đơn giản trong thiết kế mặt đứng.

-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn