Nhà ống tiếng anh là gì?

Nhà ống trong tiếng Anh được gọi là “Tube House”, có cách đọc phiên âm là /tuːb haʊs/.

Nhà ống “Tube House” còn được gọi là “nhà liền kề” hoặc “nhà phố,” là một kiểu kiến trúc nơi các ngôi nhà được xây dựng liền kề nhau theo một dãy dọc theo con đường hoặc lối đi. Các ngôi nhà trong một dãy nhà ống thường có kiểu dáng tương tự nhau, chia thành các phòng riêng lẻ, và chia sẻ một bức tường chung giữa các ngôi nhà liền kề. Nhà ống thường được tìm thấy ở các khu đô thị và thành phố, nơi diện tích đất hạn chế và nguồn cung cấp nhà ở cao.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “nhà ống” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Nhà liền kề – Terraced house
 • Nhà phố – Row house
 • Nhà đơn lập – Detached house
 • Nhà ở thấp tầng – Low-rise house
 • Nhà hàng rào – Townhouse
 • Nhà dãy – Row dwelling
 • Nhà hàng – Terrace home
 • Ngôi nhà liền kề – Attached house
 • Nhà kiểu dáng ống – Tube-style residence
 • Nhà liền mạch – Adjoined house
 • Nhà một bức tường chung – Common wall residence

Các mẫu câu có từ “Tube House” với nghĩa là “nhà ống” và dịch sang tiếng Việt

 • Tube houses in densely populated urban areas often maximize space by going vertical.

=> Các nhà ống ở khu đô thị đông đúc thường tối ưu hóa không gian bằng cách xây dựng theo chiều dọc.

 • The historic district is known for its charming tube houses with colorful facades.

=> Khu phố cổ nổi tiếng với những ngôi nhà ống đáng yêu có fasad màu sắc.

 • Living in a tube house offers a unique experience of urban living.

=> Sống trong một ngôi nhà ống mang lại trải nghiệm độc đáo về cuộc sống đô thị.

 • The architect’s innovative design turned the narrow plot into an elegant tube house.

=> Thiết kế đổi mới của kiến trúc sư đã biến khu đất hẹp thành một ngôi nhà ống thanh lịch.

 • Tube houses often have multiple floors to accommodate different living spaces.

=> Nhà ống thường có nhiều tầng để chứa các không gian sống khác nhau.

 • The city’s skyline is dominated by rows of tube houses that reflect urban living.

=> Dãy nhà ống trải dọc theo tầm nhìn của thành phố phản ánh cuộc sống đô thị.

 • The interior of a tube house can be creatively designed to optimize space utilization.

=> Nội thất của một ngôi nhà ống có thể được thiết kế sáng tạo để tối ưu hóa việc sử dụng không gian.

 • Tube houses are a common sight in areas where land is limited and in high demand.

=> Nhà ống là một hình ảnh phổ biến ở các khu vực có diện tích đất hạn chế và cầu cao.

 • The tube house architecture reflects the urban lifestyle and efficient space utilization.

=> Kiến trúc nhà ống phản ánh lối sống đô thị và việc sử dụng không gian hiệu quả.

 • Investors have shown interest in renovating old tube houses for modern living.

=> Các nhà đầu tư đã thể hiện sự quan tâm trong việc cải tạo các ngôi nhà ống cũ để phù hợp với cuộc sống hiện đại.

-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn