Thợ xây tiếng anh là gì?

Thợ xây trong tiếng Anh được gọi là “Builder”, có cách đọc phiên âm là /ˈbɪl.dər/.

Thợ xây “Builder” là người có chuyên môn và kỹ năng trong việc xây dựng, sửa chữa và bảo trì các công trình như nhà cửa, tòa nhà, cầu đường, hoặc các cơ sở hạ tầng khác. Công việc của thợ xây bao gồm việc đọc bản vẽ kỹ thuật, chuẩn bị vật liệu, thi công xây dựng, lắp đặt cấu trúc, và thực hiện các công việc khác liên quan đến xây dựng. Thợ xây cần phải am hiểu về các kỹ thuật xây dựng, sử dụng các công cụ và máy móc, và tuân thủ các quy định an toàn trong quá trình làm việc.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “thợ xây” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Nhà thầu xây dựngContractor
 • Người làm việc xây dựng – Construction worker
 • Người thợ xây – Mason
 • Kỹ sư xây dựng – Civil engineer
 • Chuyên viên xây dựng – Construction specialist
 • Thợ làm móng – Bricklayer
 • Người thợ xây tường – Wall builder
 • Thợ mộc – Carpenter
 • Thợ lắp đặt – Installer
 • Chuyên gia công trình – Building expert

Các mẫu câu có từ “Builder” với nghĩa là “thợ xây” và dịch sang tiếng Việt

 • The builder skillfully laid each brick to construct a sturdy wall.

=> Thợ xây tài năng đã xếp từng viên gạch một để xây dựng một bức tường vững chắc.

 • The builder inspected the foundation to ensure it met safety standards.

=> Thợ xây kiểm tra nền móng để đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

 • The builders worked tirelessly to complete the construction project ahead of schedule.

=> Các thợ xây làm việc không ngừng để hoàn thành dự án xây dựng trước thời hạn.

 • The builder used advanced techniques to create intricate designs on the walls.

=> Thợ xây sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để tạo ra những thiết kế phức tạp trên tường.

 • With years of experience, the builder knew how to handle various construction challenges.

=> Với nhiều năm kinh nghiệm, thợ xây biết cách đối phó với các thách thức xây dựng khác nhau.

 • The builder coordinated with the architect to bring the design concept to life.

=> Thợ xây phối hợp với kiến trúc sư để mang ý tưởng thiết kế thành hiện thực.

 • Safety gear is crucial for builders working in hazardous construction environments.

=> Trang thiết bị bảo hộ là điều quan trọng đối với các thợ xây làm việc trong môi trường xây dựng nguy hiểm.

 • The builder carefully measured and leveled the beams before installation.

=> Thợ xây cẩn thận đo và làm phẳng các thanh gỗ trước khi lắp đặt.

 • The builder’s attention to detail ensured the project was executed with precision.

=> Sự tập trung vào chi tiết của thợ xây đảm bảo dự án được thực hiện một cách chính xác.

 • The builder’s craftsmanship was evident in the beautifully finished structure.

=> Sự khéo léo của thợ xây hiển nhiên trong cấu trúc hoàn thiện đẹp mắt.

-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn