Nghiệm thu công trình xây dựng là gì?

Nghiệm thu công trình xây dựng là quá trình kiểm tra chất lượng của thành phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Các cơ quan có thẩm quyền chủ trì nghiệm thu công việc và đưa ra đánh giá. Nếu kết quả nghiệm thu không như mong đợi, nó phải được sửa chữa cho đến khi nó đáp ứng các tiêu chuẩn. Do đó, việc nghiệm thu công trình là công việc được xem là khâu trọng yếu nhất quyết định “kết quả” của một công trình, dự án.

Quy trình nghiệm thu công trình hoàn tất

 • Nghiệm thu công việc xây dựng
 • Giai đoạn xây dựng bắt đầu sau khi sở xây dựng phê duyệt
 • Nghiệm thu công trình, vật tư hoàn thiện từ công trường

Cở sở để nghiệm thu công trình là gì?

 • Yêu cầu đối với thủ tục giấy tờ đấu thầu
 • Giữa chủ đầu tư và nhà thầu được ký kết hợp đồng kinh tế kỹ thuật
 • Hồ sơ pháp lý đầu tư và xây dựng cũng như các tài liệu liên quan
 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, tiêu chuẩn kỹ thuật đều đã được thống nhất trước đây.
nghiệm thu công trình được hiểu là gì

Yêu cầu đối với thiết lập thủ tục giấy tờ đấu thầu ǀ Nguồn ảnh: Internet

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành gồm những gì?

 • Hồ sơ các bản nghiệm thu
 • Các tài liệu cần thiết để hoàn thành công việc nghiệm thu

Lưu ý: Các tài liệu quan trọng cần có trong hồ sơ thanh toán công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình, công trình hoàn thành là biên bản nghiệm thu và bảng tính giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu.

Khi nào có thể thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng?

Nghiệm thu công trình sẽ chỉ được diễn ra với các công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, bộ phận công trình, giai đoạn dự án thi công, hạng mục các công trình, thiết bị, máy móc phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt, và chắc chắn phải luôn tuân theo các quy chuẩn về mặt pháp luật.

Đối với một các công trình xây dựng hoàn thành nhưng chúng vẫn còn một số các vấn đề về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện khi sử dụng thì vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận nghiệm thu. Tuy nhiên cần phải tiến hành một số công việc như sau:

 • Được phép nghiệm thu các công trình đã hoàn thành nhưng còn một số vấn đề về chất lượng không ảnh hưởng đến tính bền vững và điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, có một số điều phải được thực hiện:
 • Hãy ghi chú lại những vấn đề còn lại và ấn định thời hạn hoàn thành chúng để bạn có thể khắc phục. Tất cả các bên liên quan phải theo dõi những khó khăn nêu trên cho đến khi chúng được giải quyết thoả đáng. Sau khi nhà thầu thi công xong tiến hành nghiệm thu lại.
 • Việc nghiệm thu các công trình phục hồi với các thiết bị, máy móc đang vận hành phải tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành cũng như một số quy định về an toàn và vệ sinh của đơn vị sản xuất. Biên bản nghiệm thu này là cơ sở để thanh toán các hạng mục xây lắp cũng như quyết toán.
khi nào nên thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng

Chỉ nhận các công việc kế đã được phê duyệt và đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật ǀ Nguồn ảnh: Internet

 • Việc quyết toán sẽ không được thực hiện trừ khi các thủ tục chấp nhận được ký kết. Việc tạm ứng có thể được tạm ứng theo hợp đồng chỉ định nếu hợp đồng ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư có ghi rõ việc tạm ứng chi phí.
 • Các công trình xây dựng đã được nghiệm thu nhưng có yêu cầu nghiệm thu do thi công lại hoặc do thay đổi máy móc thiết bị thì phải nghiệm thu đảm bảo theo quy định.
 • Đối với công việc xây dựng, bộ phận thi công có thể được chuyển giao cho nhà thầu khác thi công sau khi được nghiệm thu trong giai đoạn thi công. Tuy nhiên, để biên bản mới có hiệu lực, nhà thầu này phải được đưa vào biên bản nghiệm thu và được xác nhận vào biên bản mới.
 • Đối với công trình, kết cấu, bộ phận công trình không được nghiệm thu phải rà soát sai sót ở đâu và sửa chữa, xử lý, gia cố, nghiệm thu lại theo phương án xử lý. Đơn vị thiết kế và chủ đầu tư đã đồng ý cho quản lý kỹ thuật.
 • Không nghiệm thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công trình xây dựng sau khi yêu cầu sửa chữa, gia cố, xử lý nhưng vẫn không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, độ bền và sử dụng bình thường của công trình. Dự án và công trình xây dựng
nghiệm thu công trình được hiểu như thế nào

Việc quyết toán sẽ không được thực hiện trừ khi các thủ tục chấp nhận được ký kết ǀ Nguồn ảnh: Internet

Quá trình thực hiện nghiệm thu công trình

 • Nghiệm thu vật tư, thiết bị, thành phẩm đưa vào sử dụng trong dự án
 • Mỗi công việc trong quá trình xây dựng đều phải được nghiệm thu
 • Nghiệm thu từng bộ phận công việc trong suốt quá trình xây dựng
 • Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công việc để bàn giao đưa vào sử dụng.

Các đối tượng tham gia vào quá trình nghiệm thu của công trình xây dựng

 • Đại diện phía nhà thầu
 • Đại diện phía chủ đầu tư
 • Các bên liên quan được mời và đại diện bên phía thiết kế
những đơn vị có thể tham gia quá trình nghiệm thu

Đối tượng có thể tham gia nghiệm thu công trình ǀ Nguồn ảnh: Internet

Nghiệm thu được xen là công việc khá quan trọng đảm bảo chất lượng của công trình xây dựng có đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng hay là không. Vì vậy, bước nghiệm thu công trình xây dựng cần phỉa đỏi hỏi cẩn thật, kỹ lưỡng, cần được thực hiện bởi các đại diện đã có nhiều kinh nghiệm, tính chuyên môn cao, giỏi. Chỉ có như vậy họ mới có thể đưa ra những kết quả đánh giá chính xác nhất, an tâm khi sử dụng công trình.

>>Có thể bạn quan tâm:

-
4.8/5 - (5 bình chọn)

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn