Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay mới nhất [2022]

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay đã được pháp luật công nhận có nghĩa vụ sử dụng đất từ người này sang người khác và đóng vai trò chuyển quyền. Giấy chuyển nhượng đất đai sẽ giúp đảm bảo về mặt pháp lý và tuân thủ theo đúng các nội dung luật đất đai, luật dân sự cũng như những thỏa thuận của hai bên sau khi đã thống nhất với nhau. Vậy sao để những mẫu giấy viết tay bảo đảm các tiêu chí hợp pháp? Hãy cùng Xây Dựng Sài Gòn tìm hiểu kỹ hơn qua nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chủ đề này!

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay theo căn cứ pháp lý

Luật Đất Đai năm 2013 đã quy định rõ, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai là một trong những quyền hợp pháp. Trong đó tất cả các loại giấy tờ sử dụng đất viết tay, giấy bán nhà đất viết tay, mua bán đất viết tay đều là căn cứ để người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm Sổ đỏ. Đây là quy định đã được nêu rõ tại một số điều lệnh đã được nhà nước nới lỏng.

Cụ thể:

 • Năm 2007, người dân sẽ được hợp thức hóa việc mua đất trước ngày 01/7/2004 (thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực pháp luật);
 • Năm 2014 cho phép hợp thức hóa việc mua đất trước ngày 01/01/2008;
 • Và kể từ ngày 03/03/2017 mua đất bằng “giấy viết tay” trước ngày 1/7/2014 cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
giấy chuyển nhượng đất căn cứ thao pháp luật

Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng đất viết tay căn cứ theo pháp lý | Nguồn ảnh: Internet

Giấy viết tay sang nhượng đất gồm nội dung gì?

Theo những nội dung của Xây Dựng Sài Gòn tổng hợp được, nội dung bên trong giấy chuyển nhượng đất viết tay rất quan trọng. Bởi đây là yếu tố quyết định đến việc văn bản có được công chứng hay không. Vì thế, nếu buộc phải viết tay hãy đảm bảo có đủ những nội dung dưới đây:

 • Thông tin cụ thể về họ tên, CMND, hộ khẩu, địa chỉ, điện thoại… của cả bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
 • Trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí;
 • Điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;
 • Việc giao và đăng ký quyền sử đất;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Lời cam kết của các bên tham gia trong hợp đồng;
nội dung giấy viết tay sang nhượng đất

Nội dung giấy viết tay sang nhượng đất theo pháp luật | Nguồn ảnh: Internet

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay mới nhất 2022

Hiện nay có rất nhiều mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay trên mạng để mọi người dễ dàng có thể tham khảo. Vì thế trước khi tiến hành viết các bạn hãy tìm hiểu để tránh xảy ra sai sót không đáng có về sau này. Dưới đây là một số mẫu giấy mà chúng tôi đã tìm hiểu được:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT

Địa chỉ… ngày … tháng … năm 2022

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

 • Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

 • Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

 • Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

 • Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

 • Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………
 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..
 • Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2
 • Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………
 • Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….
 • Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này

là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho

Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Chỉ khi giữa các chủ thể không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

        Người chuyển nhượng                                          Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)                                                  (ký, ghi rõ họ và tên)

Việc hợp thức hoá mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay của nhà nước quy định đã phần nào giúp thuận lợi hơn rất nhiều cho người dân trong việc mua bán, chuyển nhượng đất đai khi không có nhu cầu sử dụng nữa hoặc làm mới sổ đỏ. Hy vọng với những thông tin chia sẽ trên bài viết đã cung cấp cho bạn đọc được những thông tin hữu ích nhất.

>> Tham khảo thêm các bài viết khác:

-
5/5 - (3 bình chọn)

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn